1. 7. - 31. 8. prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Informace pro rodiče žáků 6. - 9. ročníku k výuce od 8. 6.

Datum: 3.6.2020

Vážení rodiče žáků 6. – 9. ročníku,

přihlásili jste Vaše dítě ke školní docházce od 8. 6. 2020.

V tabulce zde naleznete informace o rozdělení školních skupin, počtech žáků, učebnách, určených dnech a skladbě vzdělávacíh aktivit, časech a místech každodenního setkávání skupin, časech konců výukových aktivit.

  Co s sebou do školy:

  Školní potřeby: učebnice, pracovní sešity, sešity, vybavený penál, žákovskou knížku. Žáci si věci v učebnách neponechávají, denně si je nosí dle skladby vzdělávacích aktivit. 

  Ostatní: svačina, pití, 2 roušky, sáček na roušky. Velkou přestávku budeme s dětmi trávit v areálu školy - doporučujeme pohodlné oblečení.

  Podmínkou účasti na výuce ve škole je Čestné prohlášení, které musí dítě přinést Vámi podepsané a předat je pedagogovi první vyučovací den.

  Rodiče prosím o poučení dětí o obecných pravidlech chování  - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) při nedodržení odstupů 2 metry,

  Dále prosím o dochvilnost při ranním setkání skupin 7.45 (8.45).

  Věnujte dostatečnou pozornost i předcházejícím informacím sděleným na školním webu 27. 5. 2020.

  Nastavená pravidla se mohou dle vývoje situace měnit.

  Další informace:

  Šatní skříňky již žáci nebudou využívat, osobní věci si mohou průběžně ze skříněk odnášet, odnesou si i zámečky, skříňky nechávají otevřené.

  Žákovskou knížku žáci odevzdají na konci školního roku dle pokynů třídního učitele.

  Učebnice žáci 6. - 8. ročníku přes prázdniny připraví na odevzdání ve škole 2. 9. 2020. Žáci 9. ročníku budou učebnice odevzdávat v pátek 26. 6. - bližší informace sdělí třídní učitelka.

  Čipy si žáci ponechávají u sebe na další školní rok (dobře uschovají).

  Vysvědčení bude žákům třídními učiteli vydáno v úterý 30. 6., organizaci třídní učitelé žákům zpřesní.

  I. Vrabcová