16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Informace pro rodiče žáků 1. - 5. ročníku, kteří nebudou od 25. 5. navštěvovat školu

Datum: 18.5.2020

Vážení rodiče,

žádáme Vás o vyzvednutí osobních věcí těch žáků, kteří se nebudou od 25. 5. účastnit výuky ve škole.

Třídní učitelky nachystaly dětem věci z lavic do sáčků, děti mají dále ve škole podsedáky, výtvarné kufříky, potřeby na Tv, přezůvky, případně další věci v šatnách ši šatních skříňkách.

Školní budovy budou za tímto účelem přístupné v níže uvedené dny a časy. V každé budově bude pověřená osoba, která se o výdej postará.

středa 20. 5. - 15.00 - 17.00

čtvrtek 21. 5. - 15.00 - 17.00

pátek 22. 5. - 15.00 - 17.00

Nezapomeňte s sebou vzít klíčky od šatních skříněk. Odneste si i zámečky, prázdné skříňky ponechte otevřené.

Do školy přineste žákovskou knížku dítěte.

Uživatelé nových dřevěných šatních skříněk (4. A, část žáků 5. A) předají po jejich vyklizení pověřené osobě klíčky k těmto skříňkám.

Učebnice budou děti odevzdávat až na začátku nového školního roku dle pokynů příslušného třídního učitele.

Pokud dítě přechází na SŠ (5. ročník), domluví se na předávce učebnic a čipů s třídním učitelem individuálně.

Čipy si děti ponechávají na další školní rok.

Děkujeme za spolupráci.

I. Vrabcová