16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Hodnocení žáků za 2. pololetí

Datum: 17.5.2020

Vážení rodiče,

v běžném školním roce hodnotí učitelé své žáky v 1. a 2. pololetí známkou na vysvědčení. Doplňkově se v 1. i 3. čtvrtletí dozvídáte prostřednictvím žákovských knížek a na třídních schůzkách, jak se dítěti daří v mezičase (listopad, duben).

Letošní rok je jiný. Na konci dubna jsme byli rádi, že se komunikace s dětmi daří a výuka si začíná „sedat“. Učitelé ani v tomto období nepřestali dětem poskytovat hodnotící zpětnou vazbu. Ba naopak, děje se tak často v mnohem větší intenzitě než při běžné výuce.

27. dubna vyšla dlouho očekávaná Vyhláška MŠMT o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Jak tedy budeme letos hodnotit?

Ve druhém pololetí budou naši žáci hodnoceni na vysvědčení rovněž známkami.

Učitelé budou při hodnocení vycházet:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době do 6. 3. 2020,
  • z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku,
  • z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  • z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Aktuální hodnocení v mezičase učitelé uzavřeli k 15. květnu a žáci (i Vy) hodnocení obdržíte do konce měsíce května.

Výuka v letošním školním roce potrvá do 30. června.

I. Vrabcová