16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Informace pro rodiče a žáky - 9. ročník

Datum: 9.5.2020

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, milí žáci,

v návaznosti na Aktuální informaci z 3. 5. 2020 a na základě dotazníkového šetření Vám oznamuji, že k výuce ve škole se přihlásilo 19 žáků.

Rozdělení na skupiny:

skupina č. 1 = 10 hochů, učebna českého jazyka, sraz každý pracovní den v prostoru stolů na stolní tenis v 12.20

skupina č. 2 = 9 dívek, učebna fyziky, sraz každý pracovní den v prostoru u vchodu ke školní jídelně v 12.20

Začátek výuky 12.30 - konec 14.10

S sebou:

Č - učebnice, čítanka, sešit Č - A4, psací potřeby
M - pracovní sešit, školní sešit, M - F tabulky, psací potřeby, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka, guma, ořezávátko)
lahev s pitím, sáček na odložení roušky, přezůvky (klíče od skříňky)
podepsané Čestné prohlášení

Rodiče prosím:

  • o poučení dětí o obecných pravidlech chování stanovených krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupů 2 metry,
  • v případě neúčasti žáka na výuce o omluvu obvyklým způsobem – informace třídnímu učiteli nebo zasláním informace na skola@zs.lany.cz.

Dále upozorňuji, že nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 (zvýšení teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Děkuji za spolupráci.

Devítko, obě paní učitelky i já se na Vás těšíme!

I. Vrabcová