16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 9. - 13. 4. - velikonoční prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Aktuální sdělení školy 3

Datum: 27.3.2020

Vážení rodiče,

učitelé zrevidovali učební plány do konce školního roku a zaměří se na stěžejní výuková témata.

Na 1. stupni jsou pro nás prioritou předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk, doplňkově budou zařazována témata prvouky (ve 4. a 5. ročníku přírodovědy a vlastivědy). Činnosti související s ostatními předměty (výtvarná, hudební, tělesná výchova a svět práce) budou učitelé zařazovat pouze okrajově jako nepovinnou nabídku pro žáky.

Na 2. stupni dochází od pondělí 30. března k úpravě rozvrhů žáků. Prioritou a téměř bez změny hodinové dotace zůstávají předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk. V druhé linii zůstávají předměty dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, německý jazyk. Činnosti předmětů výchova k občanství a ke zdraví, výtvarná, hudební, tělesná výchova a svět práce budou žákům nabízeny 1 x za 14 dní pouze jako doplňkové nepovinné aktivity.

Prioritou pro žáky 9. ročníku je i nadále příprava na přijímací zkoušky.

Rozvrh umožňuje, u hlavních předmětů (český jazyk, matematika, anglický jazyk) ve  2-3 hodinách týdně,  dělit žáky do méně početných skupin vhodných k on-line setkávání.

Rozvrhové hodiny budou dle potřeby vedeny on-line nebo budou žáci pracovat samostatně podle pokynů s možností oslovit učitele v době plánované výuky a zadanou práci s ním konzultovat.

Vyhraďte dětem čas na učení dle upraveného rozvrhu hodin.

Pro přehledné zaznamenávání zadaných úkolů a jejich plnění mohou žáci využít tyto pomůcky 1, 2, 3.

Zde rozvrhy hodin 6, 7, 8, 9.

I. Vrabcová