1. 7. - 31. 8. prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Aktuální sdělení školy 2

Datum: 23.3.2020

Vážení rodiče,

všichni máme za sebou první týden domácího vzdělávání.

Na 1. stupni od 1. do 4. třídy jste se s třídními učiteli zkontaktovali pomocí mailů a stejným způsobem, rovněž pomocí mailů, třídních webových stránek, komunikací přes WhatsApp jsou Vám informace k domácí výuce předávány. Učitelé hledají a připravují pro usnadnění výuky různé formy práce, včetně on-line výukových zdrojů.

Od 5. do 9. třídy jsme začali spolu s žáky vzdáleně komunikovat v prostředí Microsoft Teams.  Na této platformě se učí pracovat nejen žáci, ale i učitelé. Během tohoto týdne jsme se vzájemně zkontaktovali, začali si předávat výukové materiály a zdroje. S žáky komunikujeme pomocí chatu individuálně nebo ve skupinách, vydařily se i první audio/video schůzky. Komunikace probíhala celý týden téměř nepřetržitě. Sbíráme první zkušenosti, sdílíme je, budeme zkoušet další možnosti.

Postupně chceme zapojit i další třídy. Jedná se o mladší ročníky, proto zpočátku půjde jen o zprostředkování vzájemného on-line setkání učitele a žáků. Prostředí pak bude moci učitel využít i ke komunikaci s Vámi rodiči, k předávání materiálů, výukových zdrojů. Uvidíme, jak to půjde.

Vše závisí na našich i Vašich technických možnostech, dostupnosti, připojení atd.

V souvislosti se zavedením techniky do výuky on-line v 5. – 9. ročníku bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci (zaznamenali jsme jen jednotky problémů). Je mi jasné, že jste řešili a stále řešíte dostupnost techniky ve Vašich domácnostech pro Vaše děti, přičemž v mnohých rodinách je školních dětí více. Technika se ze dne na den stala nutným výukovým nástrojem.

Vnímáme, jak jste jako rodiče velmi vytíženi, protože i  my učitelé, jsme často rodiči školních dětí. Všichni jsme museli přeorganizovat soužití v domácnostech, zabíháme se, musíme vařit, což také znamená obstarat mnohem více surovin, starat se o děti, s mladšími plnit jejich školní povinnosti, na starší dohlížet, máme rodiče, vzdálené rodiny, zaměstnání.

Pokuste se mladším dětem nastavit pravidla, kdy se po chvilkách budou věnovat školním úkolům. Na ty starší, prosím, apelujte, ať si zavedou týdenní kalendář, kde si budou zaznamenávat své zadané i splněné povinnosti, veďte je k zodpovědnosti za své vzdělávání a k dodržování režimu jako by byli ve škole. A v případě nesnází jim pomozte překonat ostych v komunikaci s učitelem.

Stále se v našich školách klade více důraz na znalosti, méně na jejich aplikaci čili dovednosti. Věřte, že všechno zlé je k něčemu dobré. Vaše děti budou skvělé ve čtenářské a informační gramotnosti, je to velká deviza pro budoucí studenty.

Vážení rodiče, vážím si Vaší spolupráce s učiteli a věřím, že ve společné snaze všech zúčastněných stran toto nelehké období překonáme.

S přáním pevného zdraví I. Vrabcová