1. 7. - 31. 8. prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Výzva Magistrátu města Kladna k necestování do Itálie

Datum: 6.3.2020

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

 

v návaznosti na dnešní stanovisko premiéra ČR Andreje Babiše a Ministerstva zdravotnictví ČR opětovně vyzýváme v souvislosti s blížícími se jarními prázdninami na Kladensku k NECESTOVÁNÍ do Itálie. Je nutné zdůraznit, že počty nakažených v Itálii za jediný den stouply o 769 nových případů a k úmrtí došlo v 41 případech.

 

Dle včerejšího sdělení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha došlo k rozšíření počtu rizikových ohnisek s koronavirem v severní Itálii. Jedná se o regiony:

 • Passo del Tonale,
 • Lombardie,
 • Benátsko/Veneto,
 • Piemont,
 • Emilia Romagna.

 

Obecná organizační doporučení:

 • Pokud se zaměstnanci školy, děti, žáci či zákonní zástupci vrátili do ČR z některého z ohnisek nákazy, musí zatelefonovat svému dětskému nebo praktickému lékaři, který zhodnotí případné příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích.
 • Následně zaměstnanci či zákonní zástupci kontaktují vedení příslušné školy.
 • Pokud v době jarních prázdnin dojde k zavedení plošných karantén pro osoby navrátivší se z Itálie, budete o dalším postupu jak vůči zaměstnancům, tak dětem a žákům operativně informování.
 • Informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na čísle 736 521 357.
 • Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím "etiketu kašle" - zachovávejte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem.
 • Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
 • V případě podezření na respirační onemocnění dětí a žáků kontaktujte jejich zákonné zástupce s výzvou k okamžitému řešení zdravotního stavu nezletilého.
 • Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním. 

 
ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/

https://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: kontakty na protiepidemické oddělení http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

 

V případě nepříznivého epidemiologického vývoje v České republice budou operativně přijímána další nezbytná opatření.

 

       

     Dan Jiránek v. r.                                                   Zdeněk Slepička v. r.

primátor města Kladna                                   tajemník Magistrátu města Kladna