1. 7. - 31. 8. prázdniny

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

4. česko-německé porovnání schopností Školní zdravotní služby v Beierfeldu

Datum: 30.9.2019

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 600 ráno vyrazila skupina 11 žáků a dvou vedoucích z Lán na čtyřdenní pobyt do sousedního Německa. Cílem cesty byly saské Drážďany. Tam, v sídle Německého červeného kříže, začal v pořadí již 4. vzdělávací víkend pro členy spřátelených Školních zdravotních služeb z Lán a Beierfeldu. Oficiálního uvítání se zúčastnili významní představitelé NČK i zástupkyně Generálního konzultátu v Drážďanech. Odpolední program byl pestrý - návštěva Frauenkirche, piknik na břehu Labe, prohlídka Starého Města i proslulé Prager Straße s množstvím obchodů a večerní prohlídka města.

V pátek ráno se všech 25 účastníků pobytu přemístilo z Drážďan do Beierfeldu v Krušných horách, kde byli uvítáni zástupkyní místní školy. I páteční program byl velmi nabitý - ubytování ve škole, oběd ve skvělé restauraci v nedalekém Cvikově, návštěva ukázkového dolu Herkules-Frisch-Glück ve Waschleithe, prohlídka Technického centra při Oberschule Beierfeld, posezení s grilováním a večerní procházka po okolí.

Klíčovým dnem celého pobytu byla sobota. V 845 byla zahájena soutěž, ve které měli členové obou skupin ŠZS prokázat své schopnosti, znalosti a dovednosti nejen z oblasti první pomoci. Zahájení byla přítomna řada hostů z německé i české strany. Soutěžící rozděleni do dvou smíšených družstev postupně absolvovali trasu dlouhou cca 3 km, během níž na 6 stanovištích plnili úkoly vyžadující vzájemnou spolupráci i komunikaci. Po soutěži a výstupu na nedalekou rozhlednu Spiegelwaldturm následovala společná příprava večeře. Češi i Němci si měli připravit pokrm typický pro jejich zemi. Shodou okolností si obě družstva vybrala bramborák, Kartoffelpuffer, což svědčí o tom, že máme opravdu mnoho společného. Zbytek večera byl vyplněn  návštěvou místní plavecké haly, muzicírováním a konverzací.

V neděli dopoledne ještě všichni zavítali do Muzea Saského červeného kříže, kde si prohlédli stálou expozici věnovanou historii ČK, a pak už nezbývalo než se rozloučit a poděkovat hostitelům za skvěle připravené dny plné zážitků, nových zkušeností a kamarádských vztahů, na které budou jistě obě strany ještě dlouho vzpomínat. Celá akce byla finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti, díky němuž může k podobným setkáváním docházet.

K. Dvořáková