16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Přihlašování do školní družiny - školní rok 2019/2020

Datum: 15.7.2019

Kritéria přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Zápisní lístky rodiče vyplní a budou  přijímány ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 16.00 do 18.00 a v pátek 30. 8. 2019 od 8.00 do 10.00 v přízemních prostorách pavilonu 1. stupně.

Všechny zápisní lístky k docházce do školní družiny budou při odevzdání očíslovány pořadovým číslem.

  1. Z přijatých zápisních lístků budou upřednostněni nejmladší žáci.
  2. Do počtu 135 žáků budou přijati další uchazeči dle pořadového čísla odevzdaného zápisního lístku.
  3. Výjimka - děti zaměstnanců školy jsou při přijímacím řízení do školní družiny upřednostněni.