16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Zahájení výstavy Saského červeného kříže

Datum: 7.6.2019

V pátek 7. 6. 2019 se šest členů Školní zdravotní služby zúčastnilo v Muzeu T. G. M. v Lánech slavnostního zahájení výstavy Saského červeného kříže. Jejich účast na této akci nebyla náhodná. Pan André Uebe, tvůrce výstavy, je totiž nejen vedoucím Muzea Saského červeného kříže v Beierfeldu, ale zároveň i zakladatelem Školní zdravotní služby na lánské ZŠ a školitelem jejích členů, a to již od roku 2014. Pan Uebe se tentokrát rozhodl přiblížit veřejnosti téma prevence úrazů. Výstava s názvem  Kdo má mozek, chrání jej, aneb Jak předcházet úrazům je v pořadí již pátou výstavou pořádanou v rámci česko-německé spolupráce a ukazuje, jaká rizika hrozí dětem i dospělým v prostředí, které obvykle považujeme za bezpečné, tedy doma. Vernisáž navštívila řada významných hostů, mezi nimi i víceprezident Německého červeného kříže, pan Volkmark Schön, generální konzulka České republiky v Drážďanech, paní Markéta Meissnerová, a také starostové obcí Lány a Beierfeld - pánové Karel Sklenička a Joachim Rudler. Výstavu si nenechali ujít ani mladí zdravotníci z Čisté. Doufejme, že tato česko-německá spolupráce potrvá i nadále a že se vždy najde dost mladých lidí, kteří dokáží předvedené úrazy nejen pohotově ošetřit, ale budou jim umět svým jednáním i předcházet. 

K. Dvořáková