12. 2. - 7.55 - den otevřených dveří (3.B, 4.A v náhradním termínu), 16.00 - 18.00 - konzultace s rodiči (3.B v náhradním termínu)

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Druháci na návštěvě Anežského kláštera

Datum: 18.10.2018

Cílem naší exkurze byl Anežský klášter, kde nás čekala zajímavá dvouhodinová aktivita a také prohlídka kláštera s klášterními zahradami. V zahradách jsme si prohlédli pozůstatky středověké pece, nahlédli jsme do klášterních studen, viděli jsme zvenku konvent i kuchyň. Dostali jsme se až ke zbytkům kláštera Minoritů. Uvnitř kláštera si děti prohlédly kuchyň, křížovou chodbu s rajskou zahradou, refektář s pracovnou a kapitulní síň. Na stěně křížové chodby je poznat, kam až stoupla voda při povodni v roce 2002. Obdivovali jsme všechny kostely i kaple. Na náhrobcích králů a královen děti spočítaly, v kolika letech zemřeli. Spatřili jsme vchod do soukromé oratoře sv. Anežky i její hrob.

Pak si nás vyzvedla paní lektorka a odešli jsme do galerie. Zajímavé bylo povídání o Karlu IV. a jeho dvorním malíři mistru Theodorikovi. Sledovali jsme, co všechno dokážeme ze středověkých obrazů vyčíst.

Následovala nejzábavnější část, což byla práce ve "středověké" dílně. Žáci zastávali různé funkce - např. mistr, tovaryš, učedník, zlatník atd. Práce se nám zdařila, do školy jsme se vrátili s krásnými obrazy a jsme rozhodnuti si na středověkou dílnu zahrát i ve škole.
D. Balcerová