16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Datum: 21.9.2018

V pátek 21. září jsme se ve škole zase po roce věnovali tématu ochrany člověka za mimořádných událostí. V 1. - 3. ročníku si program pro děti připravili sami učitelé a pozvali do školy zástupce Českého červeného kříže s programem "Když Alenka stůně", pracovnici ze zdravotnictví a  Hasičský záchranný sbor z nedalekého Stochova a ze Slaného.
U starších žáků počínaje 4. ročníkem jsme po loňské zkušenosti a velmi dobrém ohlasu našich žáků pozvali vysokoškolské studenty, kteří se pod záštitou Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem problematice věnují a i v budoucí profesi by se jí chtěli věnovat. Žákům na pěti stanovištích předávali své zkušenosti a jak teoretické, tak hlavně praktické poznatky, např. z oblati poskytování 1. pomoci, obrany státu, evakuace obyvatelstva, sebeobrany atd. Akce se i díky nádhernému počasí zdařila.
I. Vrabcová