16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Cestujeme do přírody - 2.A

Datum: 7.6.2018

Ve čtvrtek jsme se všichni společně vydali na putování okolní přírodou. Děti byly rozděleny do skupinek a na jednotlivých stanovištích zjišťovaly různé zajímavosti o přírodě, rostlinách, stromech, hmyzu či jiných dalších zvířátkách. Svá zjištění zaznamenávaly společně s kapitánem svého družstva do deníku, doplňovaly nákresy trasy a obrázky. Na posledním stanovišti měli všichni za úkol vyhledat určené přírodniny a donést je s sebou do školy. Následující den pak každá skupina vytvářela z doneseného materiálu přírodní skřítky. Celá akce se nám vydařila, počasí bylo pěkné a všem se v lese líbilo.
A. Klímová