16. 3. - do odvolání - na pokyn MZČR škola uzavřena; 11. 5. - zahájení výuky žáků 9. ročníku ve škole; 25. 5. - zahájení výuky žáků 1. stupně ve škole

Rozvrhy hodin

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Rozloučení žáků 9. ročníku

Datum: 25.6.2018

V pondělí 25. 6. se od 17 hodin konalo v lánském muzeu rozloučení letošních absolventů naší školy. Po poděkování žáků  učitelům,  doprovázeným promítáním školních fotografií, se přítomní dozvěděli téma a hodnocení absolventských prací a také za jakým studiem mají jednotliví absolventi namířeno. Třídní učitelka Mgr. Jitka Tichá své svěřence ošerpovala, ti se podepsali do obecní kroniky a  z rukou zastupitelky Dagmar Krátké převzali dárek od Obce Lány - knihu "Lány v obrazech - proměny v čase" a pero.  Akci završilo fotografování před muzeem.
Absolventům přejeme šťastný start na nových působištích!
I. Vrabcová