25. 6. - rozloučení 9. třídy

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Datum: 6.10. 2008
I v letošním roce se žáci spolu se svými učiteli věnovali tématům ochrany člověka za mimořádných událostí. Pro žáky obou stupňů školy byl zajištěn dvouhodinový dopravně preventivní zábavný program. V průběhu dopoledne jsme provedli nácvik evakuace obou školních budov. Dále se děti ve třídách  věnovaly jednak všeobecným tématům sebeochrany a vzájemné pomoci v případě mimořádné události a pak po ročnících specifickým tématům např. „Pomáhám zraněným“, „Povodně“, „Požáry“, „Havárie“, „Od vichřice k zemětřesení“,...). Na druhém stupni si mohli žáci výstupním testem ověřit, jak danou problematiku zvládají.