18., 19. 6. - 7. Olympiáda dětí a mládeže

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Návštěva zdravotníků z Beierfeldu

Datum: 29.4.2018

Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech spolupracuje již od roku 2014 s okresním sdružením Německého červeného kříže Aue-Schwarzenberg e. V. na zavedení tzv. Školní zdravotní služby na české škole. Součástí této spolupráce jsou i vzájemná setkávání obou partnerských stran. Díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, obce Lány a Německého červeného kříže mohlo být ve dnech 26. - 29. dubna uskutečněno v pořadí již 3. vzájemné setkání členů Školní zdravotní služby ZŠ Lány a Schulsanitätsdienst ze saského Beierfeldu.

Výměnný pobyt byl zahájen v Praze, kde se všichni účastníci setkali ke komentované prohlídce Pražského hradu ve spolupráci s ředitelkou Muzea T.G.M. v Rakovníku, paní Magdalenou Elznicovou Mikeskovou. Po prohlídce se obě skupiny, celkem 24 žáků a 5 dospělých, dopravily do lánské základní školy, kde byly po celou dobu pobytu ubytovány. Německou skupinu tvořilo 10 členů pod vedením pana André Uebeho, českou skupinu 14 žáků a dvě pedagožky.

První večer byl věnován vzájemnému představování a prezentaci školy a také seznamovacím a konverzačním hrám.

V pátek ráno absolvovali čeští i němečtí žáci dvě společné vyučovací hodiny - výuku anglického jazyka a hodinu tělesné výchovy. Žáci z Beierfeldu tak měli možnost poznat běžný den na české škole a podle reakcí byli mile překvapeni zejména rodinnou atmosférou ZŠ v Lánech. Po vyučování zavítali žáci na Obecní úřad, kde je osobně přivítal starosta obce, pan Karel Sklenička, a předal všem pěkný dárek. V poledne odjížděla celá 29 členná výprava na prohlídku hradu Karlštejna. Ačkoli byla prohlídka vedená v německém jazyce, odváželi si i lánští žáci mnoho nových poznatků, pro některé to byla dokonce první návštěva této národní kulturní památky.

Vrcholem celého čtyřdenního setkání bylo vzájemné česko-německé porovnání schopností v oblasti poskytování první pomoci, které se odehrálo v sobotu dopoledne. Dvě smíšená družstva se utkala na šesti stanovištích, kde měla prokázat svoji šikovnost, sílu, rychlost, schopnost spolupráce, rozhodování a další dovednosti. Soutěži přihlížela řada hostů jak z Lán, tak i z Německa, včetně starosty Beierfeldu pana Joachima Rudlera. Odpoledne strávili žáci procházkou po lánském zámeckém parku. Sobota byla ve znamení velmi hezkého, slunečného počasí, které dovolilo zakončit den večerním posezením u táborového ohně.

Nedělní návštěva Muzea T.G.M. v Lánech pak završila toto setkání, které bylo plné dojmů, zážitků, aktivit, nově navázaných přátelských vztahů, mnohojazyčné komunikace a vzájemného porozumění. Cílem letošního projektu bylo prolomení komunikačních bariér, a to se bezesporu podařilo. Doufejme, že tato česko-německá spolupráce bude trvat i nadále, neboť stále je co zlepšovat a poznávat. Příští setkání by se mělo uskutečnit v saském Beierfeldu.

Děkuji zastupitelům obce za podporu akce i osobní účast na akci. Za spolupráci děkuji ředitelce Muzea T.G.M. Mgr. Magdaleně Elznicové Mikeskové, vedení školy, pedagogům Mgr. Kateřině Malcové, Bc. Ivaně Chalupové a Mgr. Kateřině Vlčkové. Dále děkuji všem figurantům (současným i bývalým žákům školy) za simulaci zranění při soutěži. A za vynikající stravovací služby děkuji jak personálu školní jídelny, tak restauraci Fontána.

Mgr. K. Dvořáková