18., 19. 6. - 7. Olympiáda dětí a mládeže

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Výstava Světlo a život

Datum: 21.2.2018

Se sedmou třídou jsme se ve středu 21. 2. vydali do nové budovy Národního muzea Praha na vzdělávací program Život od jeskyní do korun stromů. Celá výstava byla věnována vztahu mezi organismy a světlem. Žáci si prohlédli různá přírodní prostředí, která dokládají význam slunečního záření jako jedné ze základních podmínek pro život na Zemi. Blíže se seznámili s obyvateli jeskyní (např. macarátem jeskynním, netopýry), prozkoumali půdu a zjistili rozdíl mezi nekrofágy a koprofágy. Zopakovali si, co vědí o travnatých oblastech světa a jejich obyvatelích, prohlédli si z blízka některé sudokopytníky, bizona, geparda, dropa i supa. Prozkoumali také zvětšené modely klíštěte a blechy. V neposlední řadě se pak v sekci deštěného pralesa dozvěděli více o plicích světa a jejich kácení a prohlédli si mnoho živočichů z různých pater pralesa (např. dráčka létavého, kapybaru, krokodýla čelnatého, různé druhy pavouků, hadů i primátů). Největší úspěch však mělo malování světlem, které si žáci mohli sami vyzkoušet.
K. Malcová