18., 19. 6. - 7. Olympiáda dětí a mládeže

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Volby do školské rady

Datum: 24.11.2017

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ v Lánech proběhly ve čtvrtek 23.11. 2017 od 16.30 do 18.00 v prostorách hlavní budovy školy volby do Školské rady z řad zákonných zástupců.
Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy ústní informací 14. září 2017 (třídní schůzky), písemnou informací 14. září 2017 (školní web), návrhy na kandidáty byly přijímány do 25.10. 2017, zákonní zástupci obdrželi hlasovací lístky s informací o termínu a místu konání voleb 13. - 16. 11. 2017.
Volební komise pracovala ve složení: p. Marie Lagová, p. Přemysl Vlček
Voleb se zúčastnilo 133 voličů, z toho bylo 130 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
pan Buřič Emil - 54 hlasy
pan Frolík Martin - 39 hlasů
pan Gregor Zbyněk - 36 hlasů
pan Hrušák Petr - 7 hlasů
paní Klimešová Andrea -  27 hlasů
paní Lagová Marie - 39 hlasů
paní Lusková Jolana - 38 hlasů
paní Schritterová Petra -  8 hlasů
paní Steinbrecher Šárka - 26 hlasů
paní Šuláková Petra - 8 hlasů
pan Vorlíček Jan - 14 hlasů

Do Školské rady byli za zákonné zástupce zvoleni tito kandidáti:
pan Buřič Emil
paní Lagová Marie
pan Frolík Martin

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 proběhly i volby do Školské rady z řad pedagogů.
Volební komise pracovala ve složení:  Mgr. Marta Matějková, Mgr. Petra Přibylová

Voleb se zúčastnilo 23 voličů, z toho bylo 23 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
Mgr. Adamová Jana -   0 hlasů
Mgr. Balcerová Dana -  1 hlas
Mgr. Dandová Lenka -    0 hlasů
Mgr. Dvořáková Kateřina  - 11 hlasů
Bc. Chalupová Ivana -  3 hlasy
Jelínková Soňa - 2 hlasy
Jordáková Ilona -  0 hlasů
Mgr. Klímová Alena -  0 hlasů
Kuckirová Renata - 0 hlasy
Mgr. Leipnerová Jitka - 2 hlasy
Losová Jitka - 16 hlasů
Mgr. Malcová Kateřina - 3 hlasy
Mgr. Mariašová Andrea -  2 hlasy
Bc. Matějková Karolína - 4 hlasy
Mgr. Matějková Marta -  2 hlasy
Mgr. Nodlová Veronika - 1 hlas
Ing. Jan Novák -   1 hlas
Nováková Lidmila -   0 hlasů
Mgr. Pedálová Lucie -  0 hlasů
Mgr. Petra Přibylová -  3 hlasy
Bc. Věra Rýglová - 12 hlasů
Mgr. Řezáčová Martina -  0 hlasů
Škarýdová Jarmila - 0 hlasů
Mgr. Tichá Jitka -  0 hlasů
Tyšerová Sabina -  0 hlasů
Mgr. Kateřina Vlčková - 0 hlasů
Vomelová Monika -  0 hlasů

Do Školské rady byli za pedagogy zvoleni tito kandidáti:
Jitka Losová
Bc. Věra Rýglová
Mgr. Kateřina Dvořáková