23.- 30.4.- škola v přírodě; 8. 5. - Běh vítězství Lány 2019

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Datum: 3.10.2017

V úterý 3. října jsme se ve škole věnovali tématu ochrany člověka za mimořádných událostí. V 1. - 3. třídách si program pro děti připravili sami učitelé. Prvňáčky během dopoledne navštívili lektoři Hasičského záchranného sboru s  preventivně výchovným programem Hasík zaměřeným na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Pro žáky 4. - 9. tříd byl tentokrát ve spolupráci s Muzeem civilní obrany v Ústí nad Labem uspořádán tzv. "branný den". Žáci se na pěti stanovištích seznámili jak s teorií, tak si zažili velké množství praktických činností např. v oblati poskytování 1. pomoci, evakuace obyvatelstva, sebeobrany, střílení na terč atd. Přestože akci nepřálo počasí a aktivity ryze venkovní jsme zrealizovali v budově školy, považujeme akci za mimořádně zdařilou.
I. Vrabcová

V úterý 3. 10. navštívil prvňáčky v rámci Dne mimořádných událostí dráček Hasík doprovázený dvěma členy Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Žáci se dověděli, kde všude hasiči pomáhají, jak vypadá hasič připravený k zásahu, co musí mít na sobě, co potřebuje ke svojí práci a kolik taková výstroj váží, což si mohli vyzkoušet na vlastní kůži. A protože děti odpověděly na všechny všetečné otázky a splnily všechny úkoly, byly nakonec dráčkem Hasíkem po zásluze odměněny.

Za 1. A+B,  K. Dvořáková