23.- 30.4.- škola v přírodě; 8. 5. - Běh vítězství Lány 2019

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Probuď se, školo!

Datum: 4.9.2017

V pondělí 4. září 2017 jsme odstartovali nový školní rok.

 

7.55

Před hlavní školní budovou jsme přivítali naše nové prvňáčky. Žáci 9. třídy doprovodili do školních lavic dvou prvních tříd 13 chlapců a 21 dívek.
Ve  škole je k datu 4. 9. 2017 zapsáno celkem 244 žáků (+ 5 plnících povinnou školní docházku v zahraničí). I v roce 1932 před 85-ti lety přišlo do školy 244 dětí - do 1. třídy 39 žáků,  do 2. třídy 36 žáků, do 3. třídy 47 žáků, do 4. třídy 49 žáků, do 5. třídy 73 žáků. Jak symbolické!

15.00 – 18.00

„Škola má narozeniny!“ – odpoledne jsme plnili zábavné narozeninové disciplíny (hra na schovávanou, hledání rozdílů, slalom, balanc, testování smyslů, přenášení lentilek pomocí brčka, hraní kuliček, úkolovka - "Znáš svoji školu?"). Prostor před školou jsme si vyzdobili barevnými sluníčky, vysněná přání škole jsme pověsili na třešeň před školou.

15.30 – 16.30, 16.30 – 17.30

Diskotačili jsme s Bárou Ladrovou  a později i s moderátorem Rádia Relax Honzou Ladrou.

17.00

 Prohlédli jsme si historickou budovu školy. Vzpomínalo se na to, k čemu sloužily prostory dříve. Prohlédli jsme si prostory nově zrekonstruované.

18.00 – 19.00

Po náročném dnu několik vytrvalců posedělo a popovídalo u táboráku, opékali jsme špekáčky, chléb i jablka.

 

Za sladké i slané občerstvení, ovoce a zeleninu na akci děkujeme všem ochotným maminkám/pekařkám a členkám rady SRPDŠ. Rovněž děkujeme maminkám - členkám rady SRPDŠ za výpomoc u vstupu a u stánku s občerstvením.

Všem, kteří jste přišli a naši akci tak podpořili, moc děkujeme. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl  3 861,- Kč a byl vložen na účet SRPDŠ.