23.- 30.4.- škola v přírodě; 8. 5. - Běh vítězství Lány 2019

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail: skolazs.lany.cz
Web: skola.lany.cz

Recyklace baterií a elektra - co sbíráme a jak jsme si vedli v minulém školním roce.

Datum: 31.8.2017

Baterie, elektro, tonery ... aneb berem skoro vše

Vážení rodiče,

naše škola již desátým rokem pokračuje v recyklačním projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět (více informací viz záložka Projekty). Budeme moc rádi, pokud nám s recyklací pomůžete a přispějete tak nejen k ekologické likvidaci a podpoře životního prostředí, ale také k získávání bodů pro nákup školních pomůcek.

Co všechno sbíráme?

1) vysloužilé baterie, prázdné tonery a cartridge do tiskáren - pro ně jsou určeny speciální boxy v přízemí historické budovy

2) vysloužilé malé a střední elektrospotřebiče - pro ty je v suterénu historické budovy umístěný speciální sběrný kontejner

(POZOR: V případě velkých elektrospotřebičů, např. lednic, televizí, velkých tiskáren či monitorů od PC se obracejte na nejbližší sběrný dvůr.)

Co všechno do sběrného kontejneru patří:

- tiskárny, kopírky, faxy, rádia, radiobudíky, DVD a MP3 přehrávače, walkmany, HIFI věže, domácí chůvičky, meteostanice, klávesnice, myši, GPS, fotoaparáty, videokamery, kalkulačky, telefony, záznamníky, mobily, rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, váhy, mlýnky, topinkovače a toustovače, autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry.

Za nasbírané baterie a drobná elektrozařízení a za plnění různých úkolů během roku získává naše škola body. Za tyto body potom budeme moci žákům pořídit různé učební pomůcky, hry a vybavení pro volný čas.

Za jakoukoli Vaši pomoc předem mnohokrát děkujeme.

Jak moc jsme recyklací pomohli v loňském roce ... aneb environmentální vyúčtování

O jednoznačně pozitivních dopadech programu Recyklohraní vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 2 televize a 576,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,22 MWh elektřiny, 998,42 litrů ropy (úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 14 682 km v běžném osobním automobilu), 54,85 m3 vody (úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 736 sprchováních) a 0,28 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,63 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 11,39 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

K. Malcová