23. - 30. 5. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Návštěva Science center Techmania v Plzni

Datum: 16.5.2017

Plzeňské science center Techmania je experimentální stanice pro zvídavé a představuje neformální vzdělávání v oblasti fyziky, chemie, matematiky, astronomie či biologie. Interaktivní expozice pomáhají žákům rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

Starší žáci ze 4., 5. a 6. třídy si pod vedením paní učitelky Jelínkové připravili pro své mladší spolužáky z 1., 2. a 3. třídy zajímavé informace z oblasti fyziky, chemie, matematiky a astronomie a společně ve skupinkách poznávali všemi smysly, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Každý z nich měl za úkol vysvětlit spolužákům něco z přírodních jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností. 

Žáci se pokusili v Expozici Mathation rozlousknout matematiku skrze sportovní disciplíny! Pochopili společně úhly, procenta či funkce?

V Expozici Chemistři starší průvodci lákali své mladší spolužáky na cestu do fascinujícího světa chemie. Poznali víc o vodě, oleji, ohni, vůni, zápachu nebo chemických sloučeninách. Seznámili se s netradiční periodickou soustavou prvků, která jim prozradila, kde se s kterým prvkem běžně v životě setkáváme.

Expozice Vzhůru dolů pozvala všechny žáky do hlubin Země. Vydali se na cestu důlními štolami. Poznali vrstvy zemské kůry a pláště, seznámili se s těžbou nejrůznějších nerostných surovin. Expozice Vzhůru dolů přibližuje svět nerostného bohatství a jeho dobývání od uhlí po zlato.

Jíme, abychom žili, ne naopak. Každý den musíme našemu tělu dodávat živiny a vodu, ale z této biologické nutnosti se stala kulturní a průmyslová záležitost. Jídlo je jedním z nejdůležitějších témat dneška a jeho význam s růstem lidské společnosti stále poroste. Expozice Budoucnost na talíři nám pomohla, abychom se zorientovali v záplavě informací, které s jídlem souvisejí: například, jak si sestavit vyvážený jídelníček, jak se dostane maso na pult obchodu, jak funguje mikrovlnná trouba, jak dlouho musí člověk běžet, aby spálil tabulku čokolády a podobně. Při tom všem se nesmí zapomenout na to hlavní: kvalita našeho života je a bude závislá na tom, co si připravíme na talíř.

Hravá interaktivní expozice MáToHáček sestává z tří desítek hlavolamů, kreativních stavebnic a vědeckých hraček. U dětí rozvíjí hravým způsobem logické myšlení, koncentraci, ale i fantazii a kreativitu. Žáci se pokusili rozplést kruhy nebo dostat ježka z klece.

Obnovitelné zdroje energie, nám známá voda, vítr, slunce, Země, biomasa… Co o nich vlastně víme? Jaké jsou klady obnovitelných zdrojů energie a v čem spočívají jejich nevýhody? Objevili žáci přírodu, která hýbe naším technickým světem?

Žáci si hravou formou zlepšili povědomí o jednotlivých skupinách energetických zdrojů. Zjistili, že s pomocí energie solární, větrné, jaderné, geotermální či vodní nebo díky spalování biomasy se dá vyrobit energie pro naše každodenní činnosti.

Nejoblíbenější Expozicí byl pro většinu žáků Vodní svět, který byl tvořen modely dvou kanálů, umělého a přírodního. Žáci si vyzkoušeli, jak v přírodě funguje koloběh vody, od vzniku srážek a podzemní vody přes její další cestu až do moře. Součástí expozice byly lodičky, které žáci museli dostat skrze zdymadla, nebo měli za úkol roztočit mlýnské kolo. Druhý, umělý kanál, nabídl mimo jiné exponáty spojené s dopravou vody - k dispozici byl dětem model Archimédova šroubu, rotační naběrač nebo vodní výtah, díky nimž žáci lépe pochopili zákonitosti hydromechaniky. V této expozici se měli žáci možnost do poznávání přírodních zákonů pořádně namočit!

Poslední výzkumnou expedicí zavedli starší spolužáci své skupinky na cestu od hladiny moře až na konec vesmíru. Sedmadvacet interaktivních exponátů srozumitelnou formou představilo řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů a fenoménů. Žáci se mohli zvážit a zjistit svoji hmotnost/tíhu na jednotlivých planetách sluneční soustavy, poznali Keplerovy zákony, tornáda, vulkanickou činnost, fáze Měsíce, složení Země či složení Slunce.

Jak se nám v Techmánii líbilo? Fotografie z akce vypovídají za vše.

 

Radomíra Jelínková, Dana Balcerová, Soňa Jelínková a Andrea Mariašová