30. 6. - 2. 9. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Doplňující volby do Školské rady

Datum: 21.4.2017

V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167, odst. 8, a na základě Volebního řádu ŠR při ZŠ v Lánech proběhly ve čtvrtek 20.4. 2017 od 16.30 do 18.00 v prostorách hlavní budovy školy volby do Školské rady z řad zákonných zástupců.
Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy ústní informací 24. listopadu 2016 (třídní schůzky), písemnou informací 10. března 2017 (školní web), návrhy na kandidáty vzešly z třídních schůzek, zákonní zástupci obdrželi hlasovací lístky s informací o termínu a místu konání voleb 13. - 17. 3. 2017.
Volební komise pracovala ve složení: p. Marie Lagová, p. Přemysl Vlček
Voleb se zúčastnilo 117 voličů, z toho bylo 113 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet přiřazených hlasů:
pan Emil Buřič - 27 hlasů
paní Dagmar Hurtová - 9 hlasů
paní Hana Kleinová - 15 hlasů
paní Andrea Klimešová - 1 hlas
paní Jolana Lusková - 16 hlasů
pan Přemysl Mariaš  - 11 hlasů
paní Šárka Steinbrecher - 20 hlasů
paní Kateřina Štrossová - 10 hlasů
pan Jan Vorlíček - 4 hlasy

Do Školské rady byl pro období 1. 7. - 31. 12. 2017 za zákonné zástupce zvolen tento kandidát:
pan Emil Buřič

Odstupujícímu zástupci - paní Veronice Gottesmanové děkujime za dosavadní činnost ve Školské radě.

Další řádné volby (volí se vždy na tři roky tři zástupci z řad rodičů) se uskuteční v listopadu 2017, kandidáti za jednotlivé třídy se budou domlouvat na třídních schůzkách v září 2017, volit se bude na období leden 2018 - prosinec 2020.

I. Vrabcová