23. - 30. 5. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Oznámení doplňovacích voleb do Školské rady

Datum: 10.3.2017

Doplňovací volby jednoho zástupce z řad zákonných zástupců do Školské rady na zbytek funkčního období od července 2017 do prosince 2017 za odcházející členku z řad zákonných zástupců, paní Veroniku Gottesmanovou, se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 (v den třídních schůzek) od 16.30 do 18.00.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
§ 168(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Dosavadní členové Školské rady (funkční období 3 roky):
Ing. Přemysl Vlček (zvolen listopad 2014)
Marie Lagová (zvolena listopad 2014)
Ing. Veronika Gottesmanová (zvolena listopad 2014)

Hlasovací lístky se jmény  kandidátů navržených na třídních schůzkách 24. 11. 2016 a bližší pokyny obdrží zákonní zástupci prostřednictvím dítěte v týdnu od 13. do 17. března 2017.