23. - 30. 5. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Dětský vánoční jarmark

Datum: 8.12.2016

Ve čtvrtek odpoledne a v podvečer se v prostorách školy konal třetím rokem Dětský vánoční jarmark. Příchozí návštěvníci byli dětmi  u vstupu přivítáni a obdarováni tradičním perníčkem. Škola byla vánočně vyzdobena dekoracemi, které žáci tvořili v hodinách výtvarné výchovy a světa práce. Motivem letošního jarmarku byla "ryba". U dvanácti prodejních stánků bylo možné nahlédnout či zakoupit výrobky žáků jednotlivých tříd a  školní družiny. Vánoční zboží nabízel také prodejní stánek Zahradnictví Lípová z Nového Strašecí. Pro děti i dospělé byly nachystány tvůrčí dílničky, kde bylo možné si dozdobit perníček, vyvěštit si budoucnost z odlitého vosku, výrobit si vánoční dekoraci či plovoucí svíčky. Ve dvou vstupech se návštěvníkům v průběhu akce představily asi tři desítky žáků školy se svým pěveckým vystoupením. Ve vánoční kavárně bylo možné se posilnit vánočním čajem připraveným kuchařkami školní jídelny, kávou, tradiční vánočkou či perníčky.
Radost dětí ze zájmu příchozích o koupi jejich výrobků byla nepřehlédnutelná. Děkuji tedy všem za návštěvu a podporu celé naší akce.
Děkuji též členkám SRPDŠ za zorganizování a vyhodnocení soutěže "O vánoční poklad" a uspořádání sbírky za účelem nákupu gymnastického koberce. Letošním cílem soutěže bylo vytvořit společnými silami co nejdelší papírový vánoční řetěz. Jednotlivé školní třídy tak musely prokázat schopnost dobré vzájemné komunikace a spolupráce. K nejdelšímu "hadovi" blahopřejme nejúspěšnější páté třídě, těsně následované třídou čtvrtou a třetí.
Můj poslední, zato největší dík náleží všem dětem i pedagogům za jejich dobře odvedenou práci spojenou s přípravou a realizací jarmarku.

I. Vrabcová

PS: Dětem se prodejem výrobků podařilo nashromáždit 25 228,- Kč. Zisk ze sbírky za účelem nákupu gymnastického koberce je 6 641,- Kč. Náklad na výtvarný materiál a občerstvení činil 10 543,-Kč, náklad na uspořádání soutěže "O vánoční poklad" činil 550,-Kč, celkový čistý zisk je 20 776,-Kč. Částka byla vložena na účet SRPDŠ.