23. - 30. 5. - škola v přírodě

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Projekt "Podpora rozvoje technických dovedností žáků" - Výzva č. 57

Datum: 10.1.2016

Škola byla úspěšná s žádostí o finanční podporu z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (tzv. Výzva č. 57) a získala dotaci na projekt „Podpora rozvoje technických dovedností žáků“ ve výši 204 112,-Kč. V závěru roku 2015 jsme investovali do obnovy vybavení stávajících školních dílen. Svépomocí byla dílna vymalována a z prostředků projektu byl inventář dílny doplněn o 9 nových kovových dílenských stolů se svěráky a úložnými prostory a o nové dílenské nářadí.  

Pořízením nového vybavení chceme přispět k rozvoji technických dovedností našich žáků a ke zkvalitnění těchto činností:

  • Měření a rýsování výrobků – nevyhovující měřící nástroje jsme nahradili novými, vybavení jsme doplnili o řezací podložky s centimetrovou sítí,
  • obrábění dřeva a kovů rašplováním a pilováním – obměnili a doplnili jsme vybavení pilníky a rašplemi, drátěnými kartáči,
  • řezání dřeva, plastů - obměnili a doplnili jsme vybavení pilami, nožem,
  • hloubení, vrtání, spojování, lepení, broušení dřeva, kovů, plastů – dovybavili jsme dílnu nebozezy, hlubiči, důlčíky, ručním elektrickým nářadím (vrtačky, bruska), vrtáky, bity, šroubováky, tavnými pistolemi, sponkovačkou,
  • práce s drátem - doplnili jsme vybavení kleštěmi štípacími, ketlovacími, dlouhými, plochými, kombinovanými,
  • práce s kovem - sekání – doplnili jsme vybavení výsečníky a sekáči,
  • demontáž a montáž strojních součástí – doplnili jsme vybavení kleštěmi, klíči,
  • zajištění bezpečnosti práce při činnostech ve školní dílně – doplnili jsme vybavení ochrannými štíty.

Seznam vybavení zde.

Práci v nově vybavené dílně si v rámci projektu vyzkoušeli žáci 6. třídy.

Byl zvolen výrobek ze dřeva – dřevěný věšák. Práce probíhala v hodinách předmětu Svět práce, v jehož učebním plánu vytvořeném na základě vlastního Školního vzdělávacího programu je zařazena práce se dřevem.

V přípravné části byli žáci obeznámeni  se dřevem jako průmyslovou surovinou, poznali jednotlivé druhy, vlastnosti a využití dřev, pracovali se vzorkovnicí dřeva.

Byli seznámeni se základy rýsování, druhy čar, s technickými výkresy výrobků plošnými i prostorovými, učili se v nich číst a orientovat, sami si vyzkoušeli jednoduchý výkres vlastního budoucího výrobku narýsovat. Pomocí pracovního listu se předem zorientovali v druzích nářadí běžně využívaného k opracování dřeva.

Rocněž jsme neopomněli seznámit se s orientací, s bezpečností práce a chováním ve školní dílně.

Dále žáci pracovali s pracovním listem, který obsahoval nákres výrobku, seznam pomůcek a nářadí, postup práce. Zároveň byli učitelem prakticky předvedeny jednotlivé fáze výroby výrobku, představeno nářadí potřebné k dané činnosti.

Žáci pracovali na výrobku samostatně, byli ale schopni komunikovat problémy s učitelem i spolužáky.

Dařila se i vzájemná spolupráce a výpomoc radou, praktickou ukázkou. To především ve fázi, kdy někteří žáci výrobek dokončili a mohli být nápomocni učiteli a ostatním žákům při dokončování výrobků.

Zdařilá byla motivace vzhledem k načasování výroby výrobku – Vánoce, většina žáků výrobek vyráběla s cílem obdarování rodičů. U žáků byla znát radost a pýcha z finálního výrobku.

Žáci dosud ve školních dílnách nepracovali, většina z nich držela jednotlivé druhy ručního nářadí v rukou poprvé. Individuálně získali postupně jistou zručnost a obratnost, osvojili si správné držení nářadí a pracovní postoj vzhledem ve vazbě na účinnost a výkonnost obrábění. Zvýšila se jejích orientace mezi druhy nářadí na obrábění dřeva. Zvládli všechny fáze výrobku přes oměření, rašplování, pilování, hloubení, osazení háčky, zatloukání hřebíčků, provedení nátěru.

Nakonec žáci provedli hodnocení své práce. Většina považuje průběh práce a výsledek práce za zdařilé, někteří připouštějí touhu po vlastním zdokonalení hlavně v přesnosti a pečlivosti opracování. Ve společné závěrečné diskusi žáci vzájemně hodnotili jak sami sebe, tak někteří vyzdvihli i schopnost spolupráce s ostatními spolužáky. Seznámili se s hodnocením práce učitelem.

I. Vrabcová