30. 6. - 2. 7. Prázdniny

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Vyjádření ředitelky školy - přeprava žáků

Datum: 6.5.2016

Vážení rodiče,

na schůzce spolku SRPDŠ 6. 4. 2016 jsem byla obeznámena s dotazem některých z Vás na možnost zajištění přepravy na plavecký kurz autobusem vybaveným bezpečnostními pásy.

Na základě tohoto požadavku zveřejňuji vyjádření externího bezpečnostního pracovníka, souhrnné výsledky šetření mezi regionálními dopravci, své konečné rozhodnutí a komplexní vyjádření školy k této problematice.

Vyjádření externího bezpečnostního pracovníka spolupracujícího se školou:

Používání bezpečnostních pásů v autobusech

V návaznosti na množící se dopravní nehody autobusů vznikají požadavky na používání bezpečnostních pásů v autobusech při přepravě dětí a žáků škol. Na základě těchto požadavků lze konstatovat:

Neexistují žádná konkrétní pravidla přímo pro přepravu školních skupin stanovená obecně platnými předpisy.

Povinnost vybavit autobus zádržným systémem (bezpečnostní pás) je závislá na době výroby autobusu, respektive schválení jeho technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (homologace). Pásy musí být vybaveny dálkové autobusy vyrobené či registrované po 1. dubnu 2004. Pokud je autobus pásy vybaven, je přepravce povinen upozornit na povinnost použití bezpečnostního pásu cestující, kteří jsou povinni toto respektovat. Dále upozorňuji, že některé odlišnosti a specifika přepravy skupiny dětí a žáků mohou být upraveny v tzv. přepravním řádu, který vydává přepravce a je pro cestující závazný.

S ohledem na výše uvedené a zejména dobu uvedení většiny provozovaných autobusů do provozu, lze konstatovat, že většina těchto autobusů bezpečnostními pásy vybavená není.

Dále pak je rovněž podstatný rozdíl v "druhu" autobusu - městské, kde jsou místa na stání a omezená maximální rychlost, meziměstské s místy na stání s vyšší povolenou rychlostí a na dálkové bez míst na stání, které mají povolenu nejvyšší rychlost pro autobusy a také jsou vybaveny sedadly s bezpečnostními pásy. Při použití konkrétního "druhu" autobusu je vhodné opět ověřit v přepravním řádu přepravce, který může podmínky upřesnit.

Zároveň upozorňuji, že nedoporučuji umisťovat děti na sedačky u dveří (použití instalovaného pásu, výška dítěte a případně související použití dětské autosedačky - používání není povinné, ale je vhodné). U městských a meziměstských autobusů, které mohou přepravovat i stojící pasažéry, povinnost výbavy bezpečnostními pásy zákonem daná není.

Autobusy vybavené bezpečnostními pásy bývají využity převážně na dálkových linkách a pro krátké, nepravidelné zájezdy bývá obtížné je zamluvit. Pronájem novějších typů také bývá výrazně dražší.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je vhodné zvážit používání autobusu vybaveného bezpečnostními pásy, byť je toto komplikovanější z hlediska zajištění vhodného přepravce disponujícího odpovídajícím autobusem a zároveň pak i vznikají vyšší náklady na přepravu.

Z hlediska bezpečnosti přepravovaných osob a v souladu s požadavky obecně závazných předpisů, zejména § 29 zákona 561/2004 školský zákon a v závislosti na návazném vyhodnocení rizik při přepravě dětí a žáků škol, lze používání autobusu vybaveným bezpečnostními pásy jednoznačně doporučit.

Šetření mezi regionálními dopravci:

Osloveno bylo devět dopravců.
Cena jízdy: 1400 -  2 200,- Kč s DPH (ovlivněno typem autobusu a dojezdovou vzdáleností).

Závěr: Jeden z dopravců na naši poptávku vůbec nereagoval. Další dopravce nedokáže zaručit nasazení autobusu vybaveného bezpečnostní pásy na každý svoz, protože takto vybavený autobus přednostně nasazuje na dálkové jízdy. Jeden dopravce kyvadlovou přepravu tohoto typu vůbec neposkytuje. Tři dopravci jsou v požadovaných termínech a časech již vytíženi. Naši poptávku jsou tedy schopny uspokojit tři firmy. Hlavním kritériem po vybavenosti bezpečnostními pásy byla cena služby.

Rozhodnutí ŘŠ:

V zájmu zajištění maximální bezpečnosti našich žáků a s vírou, že i Vy rodiče budete s ohledem na bezpečnost Vašich dětí respektovat případné navýšení ceny dopravy na plavecký kurz, jsem se rozhodla pro sezónu 2016/2017 zajistit dopravu autobusem vybaveným bezpečnostními pásy. Vybraný dopravce je ČSAD Slaný.

Souhrnné vyjádření školy k přepravě žáků:

1.      zahraniční výjezd, škola v přírodě, lyžařský zájezd, školní výlety

Na tyto výjezdy budeme od dopravců vyžadovat vozy vybavené bezpečnostními pásy.

2.      některé školní exkurze, výlety

Na některé školní exkurze a výlety využíváme vlakovou dopravu a dále městské a meziměstské linky. Zde nelze vybavení vozů bezpečnostními pásy ovlivnit.

3.      plavecký kurz - kyvadlová přeprava Lány/Tuchlovice/Lány – 4 km/6 min.

Od sezóny 2016/2017 škola zajistí přepravu autobusem vybaveným bezpečnostními pásy.

 

Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka školy