23. - 27. 4. - sběr papíru (7.15 - 7.45)

Rozvrhy hodin, zvonění

1. hodina 07.55 - 08.40
2. hodina 08.50 - 09.35
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.40 - 14.25
8. hodina 14.35 - 15.20
9. hodina 15.30 - 16.15

Kontakty

Základní škola
Ch. G. Masarykové
Lány

Adresa Školní 93,
Lány, 270 61
Telefony škola: 313 502 051
736 752 293
Školní družina: 733 129 617
Školní jídelna: 313 502 046
E-mail:
Web: skola.lany.cz

Co dělat, když ...

Datum: 05.10.2009

Každým rokem se žáci naší školy celý den zabývají tématem ochrany člověka za mimořádných událostí. Tento den dáváme přednost odborníkům v daném oboru a třídní učitel navíc žáky své třídy seznámí s ročníkovým tématem.
V osm hodin ráno nás navštívili lánští hasiči a předvedli nám vyproštění zraněných z havarovaného vozidla. Kromě profesionálního zásahu nám dále ukázali, jak se dá havarované vozidlo rozstříhat velkými nůžkami.
První, druhá, třetí a čtvrtá třída si vyzkoušela poskytování první pomoci pod vedením paní Klicmanové a její asistentky z Českého červeného kříže v Kladně. Paní Klicmanová spolupracuje s Besipem při maskování figurantů a Vojta Kundela si dobrovolně nechal namalovat obličej a rozseknutí ruky skleněným střepem. Celý druhý stupeň s pátou třídou vyslechl přednášku strážníka Městské policie Nové Strašecí pana Nováka. Pomocí filmových ukázek dětem názorně předvedl, že štěstí přeje připraveným a není na místě tyto mimořádné situace podceňovat.
V osmém ročníku bylo aktuální téma Havárie, proto si žáci zkusili projít "zamořené" území v donesených prostředcích protichemické ochrany.
P. Přibylová